Celebracions del poder. Política i premsa a Catalunya a començaments de l'edat moderna


Resum


Resum: Aquest article tracta de la primera premsa produïda a Catalunya: és a dir, de les relacions de successos impreses, especialment a Barcelona, que, des de finals del segle XVI, tingueren un paper clau en la creació de l’opinió pública. S’argumenta que aquella primera premsa ha de considerar-se com una celebració, explícita o bé implícita, del poder: del poder reial, del poder eclesiàstic, del poder militar, del poder civil i del poder diví. En particular, la temàtica recollida en les relacions inclou naixements, casaments i exèquies reials; beatificacions, canonitzacions, miracles i martiris; victòries contra enemics musulmans, protestants i (amb la Guerra dels Segadors) espanyols; la lluita contra el crim i el desordre; i l’acceptació de la voluntat de Déu davant desastres de la naturalesa. Mercès a la censura i l’autocensura, a Catalunya, com arreu d’Europa, no s’imprimiren males notícies.

Paraules clau: relacions de successos, història de la premsa, notícies, opinió pública, celebracions del poder, censura, autocensura.


Paraules clau


relacions de successos; història de la premsa; notícies; opinió pública; celebracions del poder; censura; autocensura

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png