La implantació de la normativa dels relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals


Resum


En aquest article es presenten els resultats obtinguts a partir de dos exercicis enfocats a avaluar la implantació de la normativa dels relatius en discursos planificats.
L’article analitza els resultats parcials d’una recerca que s’emmarca en l’ús que fa dels relatius la mostra estudiada (26 individus catalanoparlants de 1r curs de Traducció i
Interpretació) i la percepció que se’n té. Els resultats han permès extreure les conclusions següents: (a) la implantació de la normativa pel que fa als relatius utilitzats és «alta» (de les 520 respostes analitzades,
el 86,9 % són normatives oficials); (b) en el 50 % dels ítems, la implantació de la normativa ha resultat «molt alta», i (c) destaca la implantació «molt baixa» de les
solucions oficials en una frase com "L’assumpte […] requereix una gestió ben planificada fins a l’últim detall, la qual gestió, per tant, no pot ser confiada sinó a una persona de confiança […]".
L’anàlisi dels exercicis també ha fet possible destriar les formes lingüístiques amb un grau d’habitualitat molt alt o molt baix: per exemple, la mostra ha preferit "a qui"
com a relatiu amb funció de complement indirecte. Finalment, també és destacable l’aportació d’aquest article pel que fa a la normativitat de "qui" quan fa de complement directe i va precedit de preposició: "L’home a qui vam veure continua desaparegut."

Paraules clau


avaluació; relatius; norma; gramàtica normativa

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png