Eines per a l'anàlisi de la il·lustració


Resum


La il·lustració ha esdevingut un element imprescindible en la edició per a infants. Per a procedir a una anàlisi valorativa d’allò que la il·lustració exposa i de les seves relacions complementàries al text –cas que n’hi hagi– convé entendre quina és la seva especificitat en relació a l’esfera general de la imatge, en què consisteix la representació, i quina ha estat la seva evolució històrica, especialment al nostre país. També caldria conèixer quines tipologies s’hi poden distingir, en relació als objectius de l’emissor i als efectes del receptor. Aquestes serien les bases teòriques que permetrien poder procedir a una anàlisi valorativa, que en aquest article s’exemplifica a partir de dos títols catalans recents.

Paraules clau


il·lustració; literatura infantil; imatge; recepció lectora

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png