Els escriptors finiseculars a la llar hispana i els fluents llindars d'un model d'interliterarietat


Resum


Aproximació a les relacions literàries catalanes-castellanes a la «fi de Segle», des de la recuperació de dades més generals i reconstructores de certs aspectes d’aquell
espectre fins a un cas concret —el de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i el seu «vedat»—, exercici que pot ajudar a indagar sobre algun dels seus dobles vessants. En particular, s’interroga sobre l’abast de la combinatòria possible entre identitat i correspondències intel·lectuals i artístiques.

Paraules clau


literatura comparada catalana i castellana; zona o comunitat interliterària peninsular; sistema cultural; polifonia literària; interliterarietat; forces centrífugues i centrípetes; fi de segle i Modernisme; Víctor Català; «Vedat» lingüístic i artístic

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png