La producció impresa en català dels ss. XV i XVI: observacions sobre la història de la impremta a través de l'estudi dels catàlegs


Resum


El final del segle XV és una època de canvis profunds per a la societat i per a la cultura catalana. Entre els darrers anys d’aquest segle i els primers del XVI s’ha situat la transició entre l’època daurada de les lletres catalanes i un període que s’ha anomenat durant molt de temps Decadència, i que recentment es tendeix a designar amb el nom més neutre d’edat moderna. Alguns esdeveniments importants hi confluïren, entre els quals l’aparició de la impremta, que es considera com un dels elements que va contribuir al canvi de llengua, a la progressiva substitució lingüística. L’objectiu d’aquest article és dur a terme una visió global del desenvolupament de les publicacions en català en termes quantitatius i qualitatius abans de 1601, amb l’ajuda de treballs previs i amb el nou catàleg de llibres breus «Iberian Books (IB) - Libros ibéricos. Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601. Libros publicados en español o portugués o en la Península Ibérica antes de 1601» (Wilkinson 2010), que ofereix un catàleg d’al voltant de 19.800 ítems bibliogràfics, amb referència a més de 104.000 testimonis conservats en 1.320 biblioteques de tot el món.

Paraules clau


impremta; segles XV i XVI; catalogació; literatura

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png