«Ciència. Revista catalana de Ciència i Tecnologia»


Resum


Des del punt de vista de la història de la ciència, ens permet resseguir quins eren els temes que preocupaven la comunitat científica de l’època, els desfasaments respecte a altres països i quin paper jugava la transmissió i la divulgació de la ciència en l’imaginari col·lectiu català d’aleshores.
«Ciència» va ser una revista mensual editada a Barcelona des de l’any 1926 fins a 1933. Amb el subtítol de «Revista Catalana de Ciència i Tecnologia», des del primer moment es va marcar com a objectiu crear un espai editorial vehiculat en català que
potenciara la transmissió i divulgació del coneixement cientificotècnic. Naix per a ocupar el buit que havia deixat l’Institut d’Estudis Catalans, clausurat per la Dictadura de Primo de Rivera.
En aquest article, ens proposem analitzar les característiques més significatives d’aquesta publicació periòdica, un dels productes editorials més reeixits pel que fa a la divulgació científica en català. En primer lloc, resumirem breument el context històric previ a la seua aparició; en segon lloc abordarem els trets distintius de la publicació (col·laboradors, temàtica, estructura, etc.); seguidament tractarem els aspectes lingüístics més significatius de la publicació; un quart apartat estarà dedicat als objectius que la publicació es va marcar quant al públic. Finalment, tancarem amb unes conclusions que volen ser, sobretot, una proposta per a estudis futurs.

Paraules clau


revista «Ciència»; «Ciència. Revista catalana de Ciència i Tecnologia»; difusió del coneixement científic; divulgació científica; llengua catalana

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png