La representació conceptual del gènere. Una revisió crítica


Resum


Des de la perspectiva psicolingüística, diversos treballs s’han preguntat si el gènere es representa a nivell conceptual. En el marc de les noves interpretacions de la hipòtesi del relativisme lingüístic, s’ha proposat que les diferències de gènere (masculí o femení) influencien la conceptualització. Aquest article fa una anàlisi d’alguns dels estudis de referència i argumenta que a partir d’aquests estudis no es pot concloure que el gènere tingui efectes en el pensament no lingüístic. La revisió feta indica que el gènere és una propietat lexicosemàntica dels noms i que es representa lingüísticament, la qual cosa és compatible amb la hipòtesi del Pensar per Parlar. Tanmateix, es defensa que a efectes del relativisme lingüístic aquest àmbit de la llengua no és pertinent perquè, a diferència del sexe, no té una base semàntica. Se suggereix que el debat es pot haver generat des de la representació semàntica de parlants de llengües que no tenen flexió de gènere.

Paraules clau


gènere, sexe, relativisme lingüístic, representació conceptual, representació lèxica, psicolingüística, adquisició

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png