DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.76.28218

La norma i el canvi lexicosemàntic: el cas de «desenvolupar»


Resum


En quina mesura el procés de codificació iniciat per Pompeu Fabra a la primeria del segle XX ha influït la llengua catalana i, més concretament, el lèxic del català contemporani? Aquest és l’interrogant que ens va moure a dissenyar un projecte de recerca centrat a analitzar la repercussió del procés de normativització sobre l’evolució del català actual. En aquesta ocasió, ens centrarem en el cas de desenvolupar (i el derivat desenvolupament) i envolupar. Descrivim i examinem la història i l’estructura semàntica de tots dos verbs. La recuperació de desenvolupar i la creació de desenvolupament amb significats nous per part del model normatiu obeeixen a cobrir necessitats expressives de la societat del segle XX. Representen un grapat de mots recuperats de la llengua antiga després d’haver caigut en desús o fins i tot sense que haguessen tingut gaire arrelament. El cas del verb desenvolupar i el derivat desenvolupament pot veure’s com una història d’èxit.


Paraules clau


normativització; canvi semàntic; desenvolupar; italià; català antic; català contemporani

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png