DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.76.28217

La lexicalització dins del canvi terminològic


Resum


A partir de treballs anteriors (Lorente 2019, 2022) en què es delimiten els fenòmens de canvi terminològic que es produeixen en els discursos d’especialitat, i que la bibliografia de referència sobre canvi lingüístic (Hopper & Traugott 2003; Himmelmann 2004; Brinton & Traugott 2005) identifica sota les categories de lexicalització i de gramaticalització menor, en aquest article volem endinsar-nos en els diversos processos de lexicalització que afecten les unitats terminològiques en l’àmbit de la salut. S’hi exploren alguns dels resultats del projecte TERMMED. Evolució del coneixement científic en medicina: el canvi lèxic i semàntic, amb l’anàlisi de la concurrència de diversos procediments formals, funcionals, semàntics i pragmàtics en el discurs de reproducció assistida. S’hi introdueixen criteris que clarifiquen la polisèmia del terme «lexicalització», organitzada en dos nivells; un de dimensions generals, a partir del principi teòric de descripció situada de Cabré (2022), i un de particular basat en els diversos procediments de formació lèxica i d’evolució de la lexicalització.


Paraules clau


lexicalització; terminologia mèdica; reproducció assistida; canvi lingüístic; canvi terminològic; neologia

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png