DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.76.28211

Influència de l’alfabetització familiar i escolar en l’ús i la competència en la llengua minoritzada a la comarca del Baix Cinca


Resum


A Aragó, comunitat autònoma espanyola situada al nord-est de la península Ibèrica, a més de l’espanyol es parlen dues llengües: l’aragonés i el català. Totes dues llengües hi presenten un estatus sociolingüístic de llengua minoritària i compten amb una protecció legal molt limitada. L’objectiu d’aquest treball és aportar dades a l’anàlisi de la situació sociolingüística del català a l’Aragó, sobretot entre les generacions més joves, i analitzar l’influx dels contextos d’alfabetització més rellevants, el familiar i l’educatiu, en el coneixement i ús d’aquesta llengua.


Paraules clau


Català; Aragó; sociolingüística; joves; educació; competència lingüística; usos lingüístics

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png