DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.75.26833

La caracterització subordinant de personatges femenins a la llegenda contemporània i gèneres connexos


Resum


Aquest treball analitza la caracterització dels personatges femenins en deu textos de l’Arxiu de Folklore de la Universitat de les Illes Balears que es poden adscriure a diversos gèneres narratius que se situen en l’òrbita de la llegenda: la llegenda contemporània, l’antillegenda, la falsa alarma, l’acudit i la carta tradicional. La caracterització dels personatges femenins en aquests textos es resol de dues maneres: d’una banda, hi apareixen com a víctimes d’un agressor masculí i, d’altra banda, hi tenen un paper d’agressores, de promíscues o de dones alliberades que governen el seu propi destí. En tots dos casos, però, la resolució del conflicte que planteja el relat revela la subordinació de les protagonistes femenines al marc patriarcal i a l’imaginari pornogràfic hegemònic masculí.


Paraules clau


folklore; netlore; llegenda; caracterització literària; personatges femenins

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png