DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.75.26827

Guerra i postguerra en els versos de Vicent Andrés Estellés


Resum


La hipòtesi que intentarem demostrar en aquest article és la següent: al llarg de les diferents etapes creatives d’Estellés, la Guerra Civil i la postguerra s’albiren, tot canviant de forma i de to a mesura que l’experiència del poeta pren distància i empoderament com a veu dels valencians. En les següents línies, resseguirem les traces d’aquests esdeveniments històrics en els versos i en les proses memorístiques del poeta, amb especial esment en la idea de guerra o de conflicte bèl·lic. Tot i que us trobeu davant d’una anàlisi qualitativa de crítica literària en un context historicopolític determinat, el punt de partida metodològic d’aquest estudi es basa en tècniques de lingüística de corpus. Resseguirem aspectes de la biografia del poeta relacionats amb el conflicte bèl·lic i amb la seua representació estilística, poemes que homenatgen activistes concrets i personatges prototípics, tot posat en relació amb els estudis recents sobre l’obra d’Estellés.


Paraules clau


Estellés; guerra; identitat; memòria; metonímia; mort

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png