DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.74.26044

Marcatge diferencial d’objecte en romanès: una panoràmica


Resum


Aquest article ofereix una visió descriptiva dels trets empírics més importants que caracteritzen el marcatge diferencial d’objecte (MDO) en el romanès estàndard modern, des dels paràmetres purament interpretatius fins als orientats més sintàcticament. Es revisen diversos aspectes, entre els quals hi ha l’estatus argumental dels objectes marcats diferencialment en romanès, a més del marcatge preposicional manifest, les interaccions amb la duplicació de clític i les escales d’animacitat i especificitat. La part final està dedicada a una presentació dels nombrosos problemes que planteja el MDO romanès per als enfocaments formals. En aquest context, es demostra que les anàlisis que consideren que aquest fenomen assenyala un mecanisme en la interfície sintaxi-semàntica-pragmàtica semblen ser les més adequades per a les dades.


Paraules clau


marcatge diferencial d’objecte; romanès; animacitat; especificitat; duplicació de clític

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png