DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.74.26043

Marcatge diferencial d’objecte en espanyol: l’efecte de l’afectació


Resum


L’afectació és una propietat clau dels arguments pacients que ha demostrat ser un factor important per a la selecció argumental i el marcatge de cas. A més, també és rellevant per al marcatge diferencial d’objecte (MDO). Tanmateix, hi ha molt pocs estudis que investiguin la influència real de l’afectació en el MDO en espanyol. A més, aquests estudis anteriors es basen en anàlisis de corpus centrades en la diacronia del MDO. Aquest article assumeix la noció d’afectació desenvolupada en el marc de la dinàmica de forces, segons la qual un argument afectat es defineix com el receptor de la força especificada pel contingut verbal. Seguint aquesta definició, presentem una investigació empírica basada en dades experimentals d’un qüestionari d’elecció forçada fet a 326 parlants d’espanyol europeu. L’estudi mostra que l’afectació una influència significativa en l’acceptabilitat del MDO. A més, una inspecció detinguda de les dades experimentals revela l’observació que el MDO no només es veu potenciat per l’afectació de l’objecte directe, sinó també per l’agentivitat d’aquest.


Paraules clau


afectació; agentivitat; marcatge diferencial d’objecte; semàntica verbal; tasca d’elecció forçada

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png