DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.74.26034

«Museu zoològic» i «Bestiari» de Josep Carner: una aproximació ecocrítica


Resum


L’anàlisi ecocrítica de les diferents edicions dels bestiaris de Josep Carner Museu zoològic (1963 i 1998) i Bestiari (1964 i 1998) serveix per conèixer el missatge que el text i les il·lustracions transmeten. La conscienciació de les últimes dècades per un planeta més sostenible fa pensar que les imatges de les edicions més recents ajudaran els joves lectors a prendre consciència de la relació que els humans han d’establir amb el medi ambient. Així, es podrà detectar si la poesia infantil actual transmet un concepte de natura respectuós amb l’ecosistema, i també la influència que els paratextos poden exercir sobre el text.


L’eina emprada en l’estudi és la matriu NatCult, dissenyada pel grup de recerca Nature in Children’s Literature and Culture de la Western Norway University of Applied Sciences. Aquesta matriu té en compte l’antropocentrisme i el biocentrisme des dels quals es concep la literatura infantil, així com la celebració o problematització de la natura que transmet. El corpus seleccionat se cenyeix en els poemes sobre ases i mussols perquè són animals molt representats en bestiaris infantils catalans i la seva simbologia és fàcil d’identificar.


Paraules clau


ecocrítica; Josep Carner; bestiaris; poesia infantil; natura; sostenibilitat; paratextos

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png