DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.74.26033

La comèdia hagiogràfica del «Siglo de Oro» reescrita en català: nous problemes textuals al teatre d’Albert Borguny


Resum


Les comèdies hagiogràfiques de filiació barroca escrites a Mallorca durant el segle XVIII han rebut poca atenció crítica i sovint amb edicions que necessiten ser actualitzades a la llum dels nous avenços en la matèria. En aquest estudi s’analitza la Comèdia gloriosa del famós sant Caietano, escrita per Albert Borguny a partir de l’edició de Ramon Díaz i Villalonga (1997), tenint en consideració el seu aparat de variants, les divergències entre manuscrits i, sobretot, el vincle amb la comèdia castellana anterior: Vida y muerte de san Cayetano. Havent localitzat prèviament tots els exemplars de tots els testimonis de la font castellana, hem analitzat llurs loci critici a la llum del text en català i hem acarat les versions per solucionar lliçons fosques transmeses pels manuscrits que contenen l’obra dramàtica de Borguny. Aquestes operacions revelen trets plenament originals de l’escriptor mallorquí, a més d’un conjunt de noves dades que omplen diverses llacunes crítiques i que, en definitiva, permeten revisar i restaurar una peça singular del patrimoni teatral antic en llengua catalana.


Paraules clau


Albert Borguny; teatre; reescriptura; comèdia hagiogràfica

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png