DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.73.24639

Aprenentatge per descobriment en l’educació gramatical: un estudi sobre els pronoms


Resum


En les darreres dècades, en el context educatiu portuguès, com en altres països, la gramàtica ha estat un tema central de debat en l’educació L1. L’any 2001, amb la publicació del Currículum Nacional d’Educació Bàsica, la gramàtica, que es va anomenar «coneixement explícit de la llengua», es va considerar un dels components bàsics del currículum de L1 portuguès. Des d’aquesta perspectiva, inspirada en les propostes del moviment anglosaxó de consciència lingüística, l’objectiu principal de l’educació gramatical és desenvolupar els coneixements implícits que els infants ja tenen i utilitzen en un coneixement cada cop més reflexiu i explícit. En aquesta concepció, en què se suposa que «la majoria de les dades necessàries per ensenyar gramàtica són al cap dels nens» (Hudson 1992), els enfocaments d’aprenentatge per descobriment semblen ser especialment adequats. Fundat per Bruner i introduït en l’educació gramatical per Hudson, aquest enfocament d’aprenentatge dona a l’estudiant un paper central i la reflexió sobre el llenguatge s’estimula mitjançant el raonament científic. En aquest article ens referirem a un estudi sobre la comprensió dels pronoms anafòrics en el qual es va utilitzar un enfocament d’aprenentatge per descobriment, el «laboratori de gramàtica», amb 20 alumnes de 4t proposat per Duarte (1992, 2008) a partir de Hudson (1992) i compartint característiques amb altres enfocaments (per exemple, la «investigació lingüística» d’O’Neil i els seus col·legues), el laboratori de gramàtica permet als estudiants utilitzar els seus coneixements intuïtius i els guia per observar dades lingüístiques, per comprovar i validar hipòtesis sobre el llenguatge. En el nostre estudi, que investiga les relacions entre el coneixement explícit i la lectura, els estudiants van ser guiats per reflexionar sobre les diferents propietats dels pronoms anafòrics per tal de desenvolupar estratègies per identificar els antecedents dels pronoms en una tasca de lectura. Es presentaran alguns dels materials utilitzats i es comentaran els principals resultats obtinguts, que mostren els efectes positius d’aquest enfocament en l’educació gramatical.


Paraules clau


pronoms anafòrics; aprenentatge per descobriment; laboratori de gramàtica; coneixement explícit de la llengua

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png