DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.73.24631

El simbolisme dels colors en dos poemes mallorquins del segle XVII


Resum


En aquest article volem comentar dos poemes catalans la temàtica dels quals està relacionada amb el simbolisme dels colors. Ambdós es troben a un manuscrit del segle XVII que es conserva a l’Arxiu Municipal de Palma. Per enfocar d’una manera adequada la nostra anàlisi, parlarem breument sobre els significats que en diferents èpoques s’ha atribuït als colors i donarem una sèrie d’exemples per mostrar com ha estat expressada aquesta temàtica, cosa que ens permetrà també donar suport a la nostra interpretació. Un dels poemes que comentarem, fragmentari, està clarament influenciat per una composició del Cancionero de Baena. Entre els nostres objectius destaca l’interès de comprovar fins a quin punt el simbolisme d’aquests poemes concorda amb el dels exemples.


Paraules clau


colors; simbolisme; edat moderna; poesia

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png