DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.69.17263

El «Llibre de les Bèsties» (1287-1289) de Ramon Llull: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils


Resum


En aquest article presentem una anàlisi de les 6 adaptacions que del Llibre de les Bèsties (1287-1289) es van publicar per al públic infantil i juvenil amb motiu de l’Any Llull (2015-2016). Després de presentar la figura de Ramon Llull com a escriptor de referència en l’època medieval i de situar el Llibre de les Bèsties dins de la producció literària de Llull, analitzem els paratextos extratextuals i textuals de les 6 adaptacions aquí estudiades. La presentació i anàlisi d’aquests paratextos ens permet determinar, d’una banda, a quin tipus de nivell lector va adreçada cada adaptació i quin treball didàctic en pot resultar; i, d’altra banda, com el missatge que Llull transmet en aquesta obra literària pot ser copsat pel públic infantil i juvenil del segle XXI.


Paraules clau


Ramon Llull; Llibre de les Bèsties; literatura infantil i juvenil; adaptacions; paratextos

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png