DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.69.17262

Sobre la particular devoció d’una ploma «desalinyada» per un «singular ingeni»: una lectura del «Cicle dels rams» de Francesc Fontanella


Resum


El present treball representa la primera aproximació crítica monogràfica al Cicle dels rams, un conjunt de 29 cartes poètiques que Francesc Fontanella va escriure al Rosselló durant la seva etapa de maduresa. L'estudi es divideix en sis parts. La primera és dedicada a identificar i delimitar el cicle. La segona és una descripció sumària dels textos que explica tant els seus aspectes formals com el seu contingut, i assenyala els elements que confereixen sentit unitari al cicle. A la tercera part s'analitza el discurs amorós de les composicions, fent especial èmfasi en la seva singularitat dins la lírica amorosa fontanellana. La quarta part argumenta que els textos, partint d’una circumstància biogràfica probablement real —lla convalescència d’una dama— han de ser llegits com a peces literàries pensades per entretenir, i s’ocupa d’analitzar les diferents estratègies emprades amb aquest propòsit: la jocositat, la meravella i l’enigma. En el cinquè apartat s’elabora una proposta de datació del cicle fonamentada en un seguit d’indicis extrets dels mateixos textos i, finalment, s’empren les evidències presentades per construir una lectura de conjunt del cicle.


Paraules clau


Francesc Fontanella; literatura barroca; Cicle dels rams; cartes poètiques; conceptisme; poesia amorosa

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png