DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.68.16475

La «Llei d’ús i ensenyament del valencià» i la configuració del sistema educatiu plurilingüe valencià


Resum


En aquest article volem fer una aproximació històrica al desplegament de l’educació plurilingüe al País Valencià. En una primera part revisarem alguns fets que ens semblen significatius per explicar la situació del sistema educatiu valencià en relació a l’ensenyament de la llengua abans de l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV). En la segona part, descriurem el desplegament del sistema educatiu valencià a partir de l’aprovació de la LUEV per analitzar com ha anat configurant-se un sistema inicialment bilingüe i, posteriorment plurilingüe, i identificar les fortaleses i debilitats dels diferents programes educatius que s’han aplicat en el marc de la LUEV.


 


Paraules clau


Llei d’ús i ensenyament del valencià; LUEV; educació bilingüe; educació plurilingüe; plurilingüisme; País Valencià; Comunitat Valenciana

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png