DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.68.16467

Estudi geolingüístic del parlar de la Safor


Resum


Aquest article fa una descripció detallada del parlar de la Safor (sobretot de la fonètica, i el lèxic, també de morfosintaxi i fraseologia) a partir d’entrevistes fetes entre 2008 i 2015 a persones de quasi tots els nuclis urbans de la comarca i dels pobles limítrofs. S’ha realitzat una descripció del parlar comarcal amb els resultats obtinguts. El procés de repoblació siscentista explica la influència baleàrica en aquesta varietat del valencià meridional. Els factors geogràfics han generat zones amb característiques comunes dins la Safor i afavoreixen l’entrada de trets d’altres dialectes (valencià central) o subdialectes (valencià meridional de comarques d’interior) dins els límits comarcals. Aquesta primera aproximació monogràfica al català de la Safor planteja diversos aspectes d’interés, com el ja conegut ensordiment de sibilants sonores a Gandia i en alguns pobles propers, la penetració de trets del valencià central al nord de la comarca o la necessitat de considerar la influència insular també a la Safor, no només a la Marina Alta i Baixa i el Comtat.


 


Paraules clau


dialectologia; repoblació mallorquina; la Safor; variació lingüística

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png