DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.67.15375

La memòria inèdita del Carmel descalç femení a la Corona d’Aragó: biografies i cròniques històriques


Resum


La publicació dels teresians Libro de la vida i Las fundaciones proporcionà per a l’esdevenidor un model d’escriptura biogràfica i autobiogràfica, així com de narrativa històrica dels processos fundacionals i l’avenir de les futures comunitats de religioses, pauta que fou completada per la normativa subsegüent a la creació del Carmel descalç. Les necrologies de les religioses servien com a carta d’edificació per a divulgar els bons exemples, per a potenciar el currículum personal de cara a eventuals futures elevacions als altars, i mantenir, a través d’aquestes circulars, una cohesió corporativa de les religioses del mateix Orde. L’objectiu d’aquest treball és abordar el corpus de les biografies o necrologies de les religioses, escrites per les pròpies companyes d’hàbit, i que constitueixen un valuós patrimoni biogràfic, al qual fins ara s’ha prestat escassa atenció. Alguns d’aquests materials biogràfics i cronístics foren, de vegades, publicats per historiadors masculins, tot i que la seva autoria o font primordial fos una biografia extensa ja redactada o continguda en el llibre d’elogis de difuntes, obra de les religioses de la comunitat.


Paraules clau


Carmel descalç; monges; cultura femenina; biografia; cròniques; historiografia

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png