DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.67.15370

Manuscrits medievals del Matarranya (Terol) i llurs aportacions al lèxic català


Resum


L’estudi de la llengua en què foren escrits els documents antics de la Franja és del tot imprescindible per a contribuir al coneixement de la història de la llengua catalana en aquest territori d’Aragó. Certament, el llenguatge formulari que s’hi troba i l’homogeneïtat escripturària són limitacions d’aquests manuscrits a l’hora d’esbrinar elements realment dialectals, perquè l’espontaneïtat resta restringida a la mínima expressió; de fet, el lector que s’hi apropa comprova que hi ha una scripta coincident amb la d’altres textos de la mateixa època i d’altres zones. Nogensmenys, el seu estudi corrobora que, d’elements marcats diatòpicament, n’hi ha, fins i tot en la sincronia medieval en la qual foren redactats. En aquestes pàgines analitzarem les particularitats lèxiques d’alguns manuscrits del Matarranya dels segles XIV i XV, clarament occidentals i atestades majoritàriament en documents produïts en l’àrea valenciana o la nord-occidental. També presentarem els aragonesismes aplegats i aquells vocables que no han estat testimoniats enlloc.                


Paraules clau


català; diacronia; dialectologia; lèxic; Franja d’Aragó; Matarranya; scripta nord-occidental

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png