DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13508

L’anàlisi del canvi lèxic en el discurs especialitzat


Resum


En aquest text s’explora l’abordatge incipient de l’anàlisi del canvi lingüístic en contextos comunicatius especialitzats. Des de història de la ciència i la terminologia s’han fet incursions en el tema de l’evolució del llenguatge d’especialitat, però no s’hi ha aplicat encara ni la teoria del canvi ni la metodologia de l’anàlisi de la variació. En aquest primer treball s’ofereix una breu presentació dels principals ítems que regulen l’estudi del canvi lingüístic i una síntesi dels principals canvis lèxics (neologia, manlleus, lexicalització i gramaticalització menor), per concloure quins ajustaments teòrics i metodològics convindria introduir i quina mena d’anàlisis caldria engegar per a analitzar els canvis que es puguin incoar i estabilitzar en el discurs d’especialitat. En aquesta primera aproximació s’orienta el tema del canvi cap al discurs mèdic, a causa de la rellevància de la intersecció entre comunicació i salut en la recerca actual.


Paraules clau


canvi lingüístic; lèxic; terminologia; comunicació especialitzada; neologia

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png