DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13506

De Petrés a Bigastre: una excursió per la llengua de les cartes de poblament valencianes del XVII


Resum


Les cartes de poblament d’època moderna, molt abundants al País Valencià sobretot com a conseqüència de les repoblacions que seguiren a l’expulsió dels moriscos (1609), no han estat gens estudiades fins ara des del punt de vista lingüístic, en bona mesura perquè fins fa pocs anys no disposàvem d’un repertori significatiu d’aquesta mena de documents. Es tracta de textos de registre jurídic que incidien molt directament en la vida d’una part important de la població —també, indirectament, en la idea que la gent pogués tenir de la llengua autòctona. Aquest treball intenta fer una primera aproximació a l’estudi de les cartes de poblament valencianes del segle XVII, valorant el grau de persistència de l’ús del valencià en aquest textos, i també dels models lingüístics tradicionals.


Paraules clau


cartes de poblament; valencià; segle XVII; models lingüístics; usos lingüístics

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png