DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13504

Anàlisi de l’especificitat morfològica i semàntica de la neologia andorrana


Resum


L’estudi de la neologia és important no sols des d’un punt de vista metalingüístic, sinó també des de la perspectiva de la planificació lingüística, ja que mitjançant la monitorització de la creació lèxica és possible fer noves propostes lexicogràfiques i terminològiques. Donada la singularitat d’Andorra dins del domini lingüístic català, tant en termes demogràfics i geogràfics com polítics i culturals, la llengua pot tenir necessitats lèxiques i terminològiques diferents de la d’altres territoris. En aquest treball s’han analitzat els patrons de morfologia i dels processos de formació de la neologia andorrana, tot comparant-los amb els de la resta del domini lingúístic. A més, s’han classificat i analitzat semànticament els neologismes específics (anomenats hàpaxs) andorrans i s’ha observat que la creació lèxica específica ve determinada en general per l’entorn social, cultural, polític i econòmic d’Andorra.


Paraules clau


neologia; hàpax; Andorra; terminologia

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png