DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.66.13501

Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les «Transformacions» de Francesc Alegre


Resum


A través d’una comparació entre les proses mitològiques de Corella i les Transformacions de Francesc Alegre l’autora mostra que Alegre utilitza materials provinents de les Lamentacions i del Parlament en casa de Berenguer Mercader de Joan Roís de Corella per a la traducció catalana medieval de les Metamorfosis d’Ovidi, escrita entre 1472 i 1482, aproximadament. Així mateix, s’apunten indicis pel que fa a la influència del Raonament de Telamó i Ulisses a les Transformacions. Així, malgrat que Alegre parteix del poema llatí, completa la traducció amb la integració  d’altres fonts que decideix no explicitar (Bonsignori, Corella). Finalment, es detecta un indici que apuntaria al fet que Corella pogués haver consultat l’adaptació italiana de Bonsignori o una versió d’Ovidi que en depengués.


Paraules clau


Francesc Alegre; Joan Roís de Corella; traduccions al vernacle; recepció d’Ovidi; traduccions catalanes medievals; literatura comparada

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png