DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.65.12613

La fraseologia com a tret estilístic en novel·les originals en anglés i les seues traduccions al català


Resum


En aquest article duem a terme una anàlisi de la funció estilística que adopta la fraseologia en tres novel·les contemporànies originals en anglés —Enduring Love, d’Ian McEwan; The Road, de Cormac McCarthy; i Midnight’s Children, de Salman Rushdie— i les seues traduccions al català —Amor perdurable, La carretera i Els fills de la mitjanit, respectivament. Tot partint d’algunes reflexions teòriques a l’entorn de la fraseologia i la traducció, i mitjançant la comparació de les obres originals i les seues traduccions, en aquest treball analitzem alguns exemples d’unitats fraseològiques (UFs) presents en aquests textos que hi adquireixen una funció estilística rellevant i observem quines tècniques de la fraseologia apliquen els traductors quan s’enfronten a aquest tipus d’UFs.


Paraules clau


fraseologia; estil; tècniques de traducció; traducció literària; Ian McEwan; Cormac McCarthy; Salman Rushdie

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png