DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.64.11362

L’ensenyament del català a la ràdio durant el tardofranquisme: «Cursos de catalán» (1969) de Ràdio Barcelona


Resum


En el context dels intents de recuperació de l’ensenyament del català que van succeir-se durant la dècada dels seixanta, el 1969 Ràdio Barcelona va posar en antena el programa Cursos de catalán, ideat i escrit pel poeta, gramàtic i editor Miquel Arimany, al qual posaven veu ell mateix i els locutors Isidre Sola, Enriqueta Teixidó i Xavier Ubach, dirigits per Armand Blanch. El programa, que es va estroncar a la trenta-tresena emissió, tenia com a objectiu fonamental l’extensió del coneixement del català entre el col·lectiu immigrant, condició imprescindible per a eixamplar-ne l’ús. El present article analitza les característiques del curs: l’alternança de castellà i català com a llengües vehiculars; la comparació amb el castellà com a recurs pedagògic per a l’aprenentatge del català; els avantatges i inconvenients del canal radiofònic per a l’ensenyament de la llengua; l’amenitat del radioteatre com a estratègia per a atreure l’audiència i fidelitzar-la; la diferenciació respecte del castellà com a fil conductor en la tria de continguts; la ideologia lingüística subjacent en el curs; els esments d’autoritat, i l’elusió de la diversitat dialectal.


Paraules clau


Miquel Arimany; Ràdio Barcelona; the media; teaching of Catalan; spreading of linguistic norms; Late-Francoism

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png