DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.63.10397

Les creences del professorat sobre l’ensenyament de la gramàtica a l’aula: cap a una tipologia de docents


Resum


L’article s’insereix en la tradició d’estudis sobre els sabers i les creences del professorat que indaguen en les concepcions sobre l’ensenyament i l’aprenentatge com a punt de referència per a la planificació de la millora dels criteris d'intervenció a les aules. Recull dos estudis paral·lels que pretenen conèixer la cognició i les pràctiques dels docents en relació amb l’ensenyament de la gramàtica, un sobre una mostra de professorat de primària i de secundaria encarregat de l’ensenyament del català i el castellà, i un altre sobre una mostra de professorat de català com a segona llenguaen l'àmbit de l'ensenyament d'adults. En tots dos casos, les respostes a un qüestionari sobre el paper de la gramàtica en l’ensenyament de la llengua i sobre les pràctiques habituals permeten establir una tipologia en què es distingeixen perfils docents diferenciats.


Paraules clau


creences i pràctiques del professorat; cognició del docent; ensenyament i aprenentatge de la gramàtica; ensenyament i aprenentatge de la llengua

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png