DOI: https://doi.org/10.7203/attic.19.11011

Newspapers as tools for reflection on practice


Abstract


Els períodes de pràctiques educatives dels estudis de mestre han de servir per reflexionar en profunditat sobre els diferents aspectes de l’ofici. En aquest sentit, els diaris que realitza l’estudiant en pràctiques ha de ser una eina d’intercanvi de coneixements i de reflexió sobre tot allò que succeeix durant aquest període. L’estudiant en pràctiques i el tutor de la universitat han de mantenir una relació fluïda que permeti consolidar aprenentatges, resoldre dubtes, compartir experiències i identificar els aspectes més rellevants que tot mestre ha de tenir en compte. Aquest article aprofundeix en aquests aspectes i intenta demostrar el nivell  de sistematització y de reflexió que aquesta eina pot proporcionar


Keywords


Pràctiques, reflexió sobre la pràctica, estudis de mestre

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 3.0.Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author and the journal that publishes them, @tic. revista d'innovació educativa, are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on Creative Commons

Editor: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Tel. 0034 961625030 | Fax. 0034 961625032 | Valencia. España

ISSN: 1989-3477 |  Depósito Legal: V5051-2008

 

Indexed in:

http://www.uv.es/attic/logos_index/indexacion-2016.jpg

 

Consortial Journals

http://www.uv.es/attic/logos_index/comunicar-02.gifhttps://www.uv.es/attic/logos_index/Alteridad.jpg