CULTURA I PRÀCTICA DEMOCRÀTICA: una reflexió teòrica-pràctica des de l’àmbit educatiu


Resum


El tractament de la democràcia a l’escola i per extensió al conjunt del sistema educatiu no és pas un fet nou. Fent un buidatge de les principals bases de dades constatem nombroses publicacions d’una gran qualitat tant per la informació que aporten com per la perspectiva en que aborden el tema. No obstant això, hi ha un aspecte que, ni que sigui de manera parcial, sovint es troba a faltar: proporcionar una definició exhaustiva de democràcia i que aquesta definició sigui prou estructurada com per fer-la operativa a nivell de centres, implicant tots els agents educatius, principalment alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i famílies.


L’objectiu d’aquest article és triple: en primer lloc, presentem succintament el concepte de democràcia que té la comunitat educativa estudiada en un projecte d’investigació centrada en el tema que aquí ens ocupa, en segon lloc exposem el concepte de democràcia que el nostre grup d’investigació va conformar a redós de la recerca esmentada a més d’una altra que es troba en curs, i en tercer lloc, amb l’objectiu de cloure l’article amb una experiència tangible, s’explica l’assaig de pràctica democràcia impulsada a la titulació de Pedagogia de la Universitat de Girona el curs 2000-2001 i que continua vigent en el dia d’avui.
Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.