Història de la Revista

Història de la Revista

L'Associació d'Amics de Lluís Vives fou fundada el 1927. La seua finalitat fonamental era “la publicació i difusió de les seues obres i l’ensenyament de les seues doctrines en cursos i conferències, organitzats amb la preocupació de què arribe la seua influència a totes les classes socials i especialment al poble, l’educació del qual i millora en tots els ordres és una de les notes predominants en els treballs de Vives”. L'Associació desaparegué durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Aproximadament 85 anys després de la fundació de l’Associació d’Amics de Lluís Vives, un grup de professores i professore de la Universitat de València, decidirem reestablir-la. Després d’una llarga tramitació, l’Associació d’Amics de Lluís Vives fou inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, amb resolució de data 7 de juny de 2013 i número CV-01-051018-V. L’Associació reprén els objectius de la seua antecessora: donar a conéixer l’obra i el pensament de Vives i estimular els estudis sobre l’humanista valencià més important. Al servei d’aquest objectiu aprovà l'edició d'una revista on line: VIVESIANA, que començà a publicar-se la primavera del 2016.ISSN: 2445-236X