Equip editorial

Equip editorial

Editors

  1. Sr Jose Manuel Barrueco, Universitat de València
  2. Francesc Jesús Hernàndez Dobon, Universitat de València

Editor de secció

  1. Francesc Jesús Hernàndez Dobon, Universitat de València


ISSN: 2445-236X