DOI: https://doi.org/10.7203/saitabi.72.18611

El treball de les dides als hospitals medievals valencians del segle XV


Resumen


L’article tracta el treball de les dides als hospitals valencians d’En Clapers i de la Reina al segle XV. És centrarem en abordar les cinc qüestions següents: la gran quantitat de dides i els motius d’aquest nombre, les tasques que aquestes dones portaven a terme, la duració del seu treball, el seu salari i els orígens socials de les alletadores.


This article aims at discussing the work of the nursemaids in Valencia’s hospitals d’En Clapers and de la Reina in the 15th century. We will focus on five of the following sub-themes: the huge number of nursemaids and the cause of it, the tasks of these women, the length of their job, their salary, the location and the social origins of the nursemaids.


Palabras clave


dides; hospital; treball femení; València; segle XV.

Texto completo:

PDF

Referencias


Arxiu Municipal de València. Llibres d’Administració de l’Hospital d’En Clapers. Sig. 350(1), 1420-1421, 1423-1424 i 1427.

 

Arxiu Municipal de València. Llibres d’Administració de l’Hospital d’En Clapers. Sig.350(2), 1428, 1435 i 1446-1447.

 

Arxiu Municipal de València. Llibres d’Administració de l’Hospital d’En Clapers. Sig. 350(3), 1452-1453, 1460-1461 i 1461-1462.

 

Arxiu Municipal de València. Llibres d’Administració de l’Hospital d’En Clapers. Sig. 351, 1478-1479 i 1479-1480.

 

Arxiu Municipal de València, Llibres de Comptes de l’Hospital de la Reina, 346(1), 1400-1406 i 1420.

 

Arxiu Municipal de València, Llibres de Comptes de l’Hospital de la Reina, 347(1), 1427 i 1428.

 

Arxiu Municipal de València, Llibres de Comptes de l’Hospital de la Reina, 349(3), 1453-1454.

 

Arxiu Municipal de València, Llibres de Comptes de l’Hospital de la Reina, 347(2), 1478.

 

Arxiu Municipal de València, Llibres de Comptes de l’Hospital de la Reina, 347(3), 1496.

 

CRUZ PÉREZ, ESTHER, (2003): “Les alletadores durant la Baixa Edat Mitjana a Mallorca”, Butlletí de la societat Arqeològica Luliana, 59, 35-46.

 

ILLANES ZUBIETA, XIMENA, (2013): Historias entrecruzadas: el período de la lactancia de de niñas y niños abandonados en el mundo femenino durante la primera mitad del siglo XV, Anuario de Estudios Medievales, 43, 159-197.

 

ROIG, JAUME (1478), Spill o Llibre de les dones/ per mestre Jacme Roig, edició crítica de Roque Chabás (1905), Barcelona, L’avenç.

 

RUBIO VELA, AGUSTÍN, (1982): La asistencia hospitalaria infantil en la Valencia del siglo XIV: pobres, huérfanos y expósitos, Dynamis, 2, 151-191.

 

RUBIO VELA, AGUSTÍN, (1984): Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV, València, Institució Alfons el Magnànim.

 

VINYOLES, MARIA TERESA, (1976): Les barcelonines a les darreries de l’Edat Mitjana (1370-1410), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


by-nc.eu_petit

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.by-nc.eu_petit

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.