El jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La Serratella, La Plana Alta, Castelló)


Resumen


En aquest treball es presenta l’estudi de la indústria lítica recuperada en el jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La Serratella), on l’excavació duta a terme l’any 1999 va posar en evidència que es tracta d’un jaciment de superfície sense nivells arqueològics estratificats. Tot i així, l’elevat nombre de materials recollits i la seua coherència tipològica permeten adscriure’l a l’Epimagdalenià antic. Els materials recuperats s’analitzen al seu context regional i es reflexiona sobre la validesa dels jaciments lítics de superfície.


Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.http://ojs.uv.es/public/site/images/ripolles/by_nc_sa__88

SAGVNTVM is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported

Creado a partir de ojs.uv.es

Editada por el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València

ISSN electrónico: 2174-517X

ISSN impreso: 0210-3729

doi: 10.7203/SAGVNTVM