Es pot naturalitzar la intencionalitat?


Resumen


English Title: "Can Intentionality Be Naturalized?"

Resum: La intencionalitat és un element central en la nostra comprensió del món. Diàriament atribuïm estats intencionals (com ara creences, desitjos o percepcions) per a poder explicar el comportament d’altres agents, i moltes teories filosòfiques hi apel·len per a entendre altres nocions més complexes. Tanmateix, els estats intencionals són entitats enigmàtiques. Aquest article explica què és la intencionalitat i per què és tan important i problemàtica alhora. En segon lloc, examina diverses teories naturalistes que intenten mostrar que la intencionalitat és compatible amb una visió científica del món. Finalment, com que totes les propostes existents s’enfronten a dificultats significatives, s’exploren les opcions disponibles en cas que cap dels projectes naturalistes pugui reeixir.

Abstract: Intentionality is a central feature of our understanding of the world. We daily attribute intentional states (like beliefs, desires or perceptual states) to explain the behavior of other agents, and many theories appeal to them to understand more complex notions. Nonetheless, intentional states are puzzling entities. This article explains what intentionality is and why it is so important and problematic at the same time. Secondly, it examines various naturalistic theories, which seek to show that intentionality is compatible with a scientific worldview. Finally, given that all extant proposals face significant difficulties, it explores the available options in case no naturalistic theory can succeed.

Paraules clau: representació, funció, explicació, biologia, ciència cognitiva.

Keywords: representation, function, explanation, biology, cognitive science.


Texto completo:

PDF (Català) PDF (English) PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


 

Licencia de Creative Commons Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

https://ojs.uv.es/public/site/images/srosell/captura_de_pantalla_2017-04-17_a_les_14.48.31_640