El nominalisme en metafísica


Resumen


El nominalisme té almenys dues varietats. Una consisteix en el rebuig dels objectes abstractes; l’altra, en el rebuig dels universals. Les dues varietats del nominalisme són independents entre si i cadascuna pot defensar-se consistentment sense l’altra, per bé que comparteixen algunes motivacions i arguments. Aquest article exposa les teories nominalistes de les dues varietats.


Texto completo:

PDF (Català) PDF PDF (English)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.