Semàntica i pragmàtica, contingut i context


Resumen


Resum: Aquest article té com a objectiu resumir els punts principals del debat sobre la divisió entre semàntica i pragmàtica. S’hi expliquen les tres principals postures dins la disputa i s’hi proporciona un esquema general per determinar quines teories encaixen a cadascuna d’elles. L’article conclou amb una breu discussió sobre la naturalesa de la noció de contingut i el seu rol al debat.


Paraules clau: minimisme, contextualisme, relativisme, contingut explícit.


 


Abstract: The aim of this paper is to summarize the main lines of the debate about the semantics-pragmatics divide. The three main contenders in the dispute are explained, and a general schema for fitting theories into each of them is provided. This article concludes with a brief discussion on the nature of the notion of content and its role in this debate. 


Keywords: minimalism, contextualism, relativism, explicit content.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
twitter2logofecyt

 

 Licencia de Creative Commons

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.