Feminisme neoliberal: un oxímoron?


Resumen


Neoliberal Feminism: An Oxymoron?


 


 


Resum: En el present escrit tractem d’aproximar-nos al concepte de “feminisme neoliberal” per tal d’identificar-ne les principals característiques i contradiccions. Així doncs, l’objectiu principal que ens plantegem tracta de discernir si és possible, atenent al context actual de desenvolupament del moviment feminista en un marc neoliberal, parlar de “feminisme neoliberal”, o si pel contrari, es tracta d’un concepte que és en sí mateix un oxímoron. Partint del sentit de transformació social cap a la justícia intrínsec al moviment feminista, tractarem de veure com la lògica neoliberal ha condicionat o influenciat en aquest moviment en l’actualitat. Alhora establirem una hipòtesis que es formula com segueix: l’existència d’una identitat feminista neoliberal conviu amb un ressorgiment de l’arrel política del feminisme, cosa que converteix l’escenari actual en un context ple de reptes i dilemes per a aquest moviment. Concloem que en aquests temps el compromís crític del feminisme s’ha de mostrar més fort que mai front a les immanències del sistema neoliberal.
Paraules clau: feminisme neoliberal, postfeminisme, neoliberalisme, governabilitat.


Abstract: In this paper we approach the concept “Neoliberal Feminism” in order to identify their main characteristics and contradictions. The main objective of this paper is to discern whether it is possible to talk about “Neoliberal Feminism” in response to the development of feminism in a neoliberal framework, or on the contrary, whether this concept is just an oxymoron. Departing from the sense of social transformation towards justice intrinsic to the feminist movement, we address how the neoliberal logic has conditioned or influenced this movement at present. At the same time, we establish a hypothesis that is formulated as follows: the existence of a neoliberal feminist identity coexists with a resurgence of the political roots of feminism. This reality turns the current scenario into a context full of challenges and dilemmas for the feminist struggle. We conclude that nowadays the critical commitment of feminism must be stronger than ever in front of the immanence of the neoliberal system.


 


Keywords: Neoliberal Feminism, Postfeminism, Neoliberalism, Governability.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


 

Licencia de Creative Commons Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

https://ojs.uv.es/public/site/images/srosell/captura_de_pantalla_2017-04-17_a_les_14.48.31_640