ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny

ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny

ARXIU és una revista acadèmica dedicada al disseny que acull principalment articles d'investigació inèdits i revisats per parells cecs. De periodicitat anual, consta d'una secció avaluable (Estudis) i una altra no avaluable (Documents i Ressenyes). Publicada en accés obert per l'Arxiu Valencià del Disseny a través de la Universitat de València.

ARXIU es una revista académica dedicada al diseño que acoge principalmente artículos de investigación inéditos y revisados por pares ciegos. De periodicidad anual, consta de una sección evaluable (Estudios) y otra no evaluable (Documentos y Reseñas). Publicada en acceso abierto por el Arxiu Valencià del Disseny a través de la Universitat de València.

ARXIU is an academic journal dedicated to design that primarily hosts unpublished and blind peer-reviewed research articles. On an annual basis, it consists of an evaluable section (Studies) and a non-evaluable section (Documents and Reviews). Published in open access by the Arxiu Valencià del Disseny through the University of Valencia.

eISSN: 2952-0460 | ISSN: 2951-9810 | Dipòsit legal: V-2800-2022

Indexada a/en: | Indexed in: Dialnet, MIAR, REBIUN

 

***

 

CALL FOR PAPERS: ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny nº 3


Imagen de la página inicial de la revista

 

[VAL]

Temàtica: Estudis entorn el disseny

Publica: Universitat de València

Idiomes: Espanyol, valencià, anglés

Publicació del número: Desembre de 2024

Termini d'enviament de propostes a través de la plataforma Open Journal Systems: Del 15 de febrer de 2024 al 5 d'abril de 2024

**

[ESP]

Temática: Estudios sobre diseño

Publica: Universitat de València

Idiomas: Español, valenciano, inglés

Publicación del número: Diciembre de 2024

Plazo de envío de propuestas a través de la plataforma Open Journal Systems: Del 15 de febrero de 2024 al 5 de abril de 2024

**

[ENG] 

Theme: Research on Design

Publisher: Universitat de València

Languages: Spanish, Valencian, English

Publication of the issue: December 2024

Deadline for submitting proposals through Open Journal Systems platform: From February 15, 2024, to April 5, 2024