ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny

ARXIU. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny

ARXIU és una revista acadèmica dedicada al disseny que acull principalment articles d'investigació inèdits i revisats per parells cecs. De periodicitat anual, consta d'una secció avaluable (Estudis) i una altra no avaluable (Documents i Ressenyes). Publicada en accés obert per l'Arxiu Valencià del Disseny a través de la Universitat de València.

ARXIU es una revista académica dedicada al diseño que acoge principalmente artículos de investigación inéditos y revisados por pares ciegos. De periodicidad anual, consta de una sección evaluable (Estudios) y otra no evaluable (Documentos y Reseñas). Publicada en acceso abierto por el Arxiu Valencià del Disseny a través de la Universitat de València.

ARXIU is an academic journal dedicated to design that primarily hosts unpublished and blind peer-reviewed research articles. On an annual basis, it consists of an evaluable section (Studies) and a non-evaluable section (Documents and Reviews). Published in open access by the Arxiu Valencià del Disseny through the University of Valencia.

eISSN: 2952-0460 | ISSN: 2951-9810 | Dipòsit legal: V-2800-2022

Indexada a/en: | Indexed in: Latindex (en proceso de evaluación), Dialnet, MIAR, REBIUN, CrossRef, ROAD


Imagen de la página inicial de la revista

Núm. 2 (2023): Arxiu. Revista de l'Arxiu Valencià del Disseny