Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (JDL): una bona pràctica de transferència al territori potenciada des de l’IIDL


Resumen


Resum: Una bona pràctica per al territori. Joan Noguera era sabedor de que la proposta de Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (JDL) cobrien un espai existent, no ocupat fins aquell moment. Era una necessitat. Les JDL naixien amb una vessant científica molt important. El seu propòsit va ser des d’un principi erigir-se com a un espai científic (investigadors), acadèmic (professorat i estudiants), professional (principalment AEDL) i social (per a personal interessat en general). I en eixe aspecte, l’IIDL , com a institut referent a nivell universitari (interuniversitari entre la Universitat de València i la UJI de Castelló), especialitzat en la matèria , era necessari que se sumara al projecte. Al present text presentem l’experiència desenvolupada als darrers 10 anys, així com els resultats més destacats que s’han obtès a les mateixes (nombre de participants, experiències presentades, llibres publicats, entitats participants, i, continguts de les JDL -ponents, perfil ponents, taules debat, etcètera.-) i resultats que han convertit a aquesta experiència en una bona pràctica generadora de transferència al territori.


 


Paraules clau: Joan Noguera, Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, JDL, GRIDET-Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València, Territori.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Calvo, R., Bou, M., i Portet, J. (coords.) (2014). La evaluación y la política: elementos estratégicos de futuro para el desarrollo local. Alzira: Editorial Germania.

 

Calvo, R., Bou, M., i Portet, J. (coords.) (2015). Políticas de equidad, políticas de desarrollo: sin equidad no hay desarrollo. Alzira: Neopàtria.

 

Calvo, R., Bou, M., i Portet, J. (coords.) (2016). Desarrollo local sostenible y empleo verde. Alzira: Neopàtria.

 

Calvo, R., Bou, M., Portet, J., Sigalat, E., i Martínez, J. D. (coords.) (2017). El finançament del desenvolupament local i el seu retorn. Alzira: Neopàtria.

 

Calvo, R., Bou, M., Sigalat, E., i Martínez, J. D. (coords.) (2018). Planificació i innovació territorial (I+D+i+T). Ferramentes i experiències. Alzira: Neopàtria.

 

Calvo, R., Rodríguez del Pino, J. A., i Portet, J. (coords.) (2011).  Nuevos escenarios para el desarrollo local: políticas de empleo, innovación y responsabilidad territorial. Alzira: Editorial Germania.

 

Calvo, R., Rodríguez del Pino, J. A., Bou, M., i Portet, J. (coords.) (2012). Clústeres de empleo: nuevas oportunidades para el desarrollo del territorio. Alzira: Editorial Germania.

 

Calvo, R., Rodríguez del Pino, J. A., Bou, M., i Portet, J. (coords.) (2013). Ciudadanía empoderada: cultura y participación para el desarrollo local. Alzira: Editorial Germania.

 

Sigalat, E., Calvo, R., Bou, M., i Martínez, J. D. (coords.) (2019). Coordinació institucional multinivell: reflexions i experiències des de la pràctica. Alzira: Neopàtria.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


TERRA: Revista de Desarrollo Local. ISSN: 2386-9968. journal.terra@gmail.comTERRA: Revista de Desarrollo Local. ISSN: 2386-9968. journal.terra@gmail.com