El Pla de Dinamització i Governança Turística de La Safor (Valencia): una bona oportunitat practica per al desenvolupament territorial


Resumen


Resum. El Pla de Governança i Dinamització Turística (PGDT) de La Safor (Valencia) pretenia impulsar les línies de treball al voltant del sector turístic que es venien desenvolupant anteriorment en els diferents municipis de la comarca, per a dotar d'una visió territorial comarcal a l'estratègia turística de la zona, consensuant les línies de treball i les actuacions no solament amb altres administracions locals, sinó també amb actors del sector privat i associacions relacionades amb el sector turístic. El Pla també estava centrat en la detecció de recursos amb potencial turístic que estiguessin infrautilitzats o fossin susceptibles de ser posats en valor, prestant especial atenció a entorns que poguessin ser revaloritzats, però que en el seu estat actual no aportaven valor al sector turístic. També es posava l'accent en la generació i creació de productes i paquets turístics, treballant sobre recursos que existien actualment però que no eren atractius per a la demanda turística, amb la finalitat de produir una millora i que poguessin ser competitius. Es va treballar  especialment en productes de turisme actiu, natural, gastronòmic, amb una intensa acció tecnològica. El Pla constava en el seu inici d'un desenvolupament de tres anys. Tres anys orientats a recaptar tota la informació necessària per a poder elaborar un pla estratègic que recollís les diferents visions del sector turístic, detallar totes les actuacions a realitzar, i per descomptat, executar-les. Encara que el Pla comportava una inversió per part de les principals entitats participants, l'objectiu era crear una xarxa que transcendís l'àmbit espacial del propi Pla i de la inversió inicial, i que servís de motor per a continuar treballant de manera conjunta tant el sector públic com el privat al llarg dels anys. El PGDT de La Safor es va implementar en dos de les tres anualitats en que es va projectar. No obstant això, queda moltíssima feina per fer, però ha aconseguit atorgar la identitat suficient al conjunt de la comarca del Camp de Safor per a poder promocionar-se com a destí cohesionat, creant sinergies entre els recursos.


 


Paraules clau. Turisme, polítiques públiques, desenvolupament local.


Texto completo:

PDF

Referencias


Farinós, J., Monteserín, O., y Escribano, J. (2018). Cooperación territorial y desarrollo: una mirada desde la escala transregional y de los espacios metropolitanos, rurales y turísticos. Redes: Revista do Desenvolvimento Regional, 23 (3), 35-65.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


TERRA: Revista de Desarrollo Local. ISSN: 2386-9968. journal.terra@gmail.com