Pobresa: conceptes i indicadors. El cas valencià


Resum


L’article realitza una discussió sobre el concepte de pobresa, tot desvetllant la construcció ideològica hegemònica que domina els discursos socials sobre ella, i posa damunt la taula elements per construir una visió emancipadora. En un segon moment, aborda la problemàtica del mesurament de la pobresa vinculada a la conceptualització que se’n faça, per tal d’entendre quin és l’abast de les mesures emprades per la Unió Europea. I, finalment,  s’analitzen algunes dades empíriques per situar el País Valencià en el seu context europeu i espanyol, pel que fa als seus nivells de pobresa.


Paraules clau


pobresa, desigualtat social, indicadors, País Valencià, AROPE

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.