El model de les Escoles de Segona Oportunitat enfront de l'abandonament educatiu. Itineraris per a la revinculació educativa i la inserció laboral


Resum


Aquest article analitza, en primer lloc, el model de les Escoles de Segona Oportunitat (E2O), que pretenen afrontar la situació d'exclusió educativa i laboral de joves que han vist truncar-se la seua trajectòria educativa. I, en segon lloc, l'experiència dels i les joves estudiants de les E2O, tant en la seua trajectòria educativa prèvia, com des de la seua participació en una E2O. Comprovem que el model educatiu desenvolupat en aquests centres permet una major vinculació de cada jove amb la seua experiència educativa, sobre la base d'una major identificació amb l'aprenentatge, i un vincle afectiu més sòlid, de manera especial amb el professorat. Això permet una valoració positiva de la seua experiència en l'E2O, així com una reorientació de les seues expectatives, siga cap al reenganxament educatiu, siga cap a una inserció laboral més qualificada. La investigació ha combinat un enfocament qualitatiu (entrevistes a professionals i responsables de les E2O) i quantitatiu (un qüestionari en el qual van participar 2024 joves de les E2O).


Paraules clau


Escoles de segona oportunitat; exclusió educativa; vinculació educativa

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.