Criteris editorials

Criteris editorials

Abast i objectius

Quadern d'Educació Contínua és una revista científica sobre educació contínua. Està editada per TAREPA-PV (Taller per a l'Acció Renovadora de l'Educació Permanent d'Adults)

 

Polítiques de secció

ARTÍCULOS

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

EDITORIAL

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

CARPETA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

CONTÍNUA

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

PERSONES, TERRITORIS, EXPERIÈNCIES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

INVESTIGACIÓ

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

ARXIU Dialògica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

ARXIU Fotografies

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

ARXIU Llibres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

NÚMERO COMPLET

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació científica

Els articles d'investigació rebuts per Quaderns d'Educació Contínua s'han de sotmetre al següent sistema d'arbitratge

1. En primer lloc, els articles seran revisats pel Consell de Redacció, que decidirà sobre la pertinència de l'article pel que fa a les àrees d'investigació de la revista i sobre la conveniència o no de continuar amb el procés d'avaluació. Es notificarà per escrit a tots aquells autors, els articles dels quals hagen sigut desestimats pel Consell de Redacció, els motius de la decisió.
2. En segon lloc, els articles seran revisats per avaluadors externs a la redacció de la revista, escollits pel seu reconegut prestigi en l'àrea d'estudi de l'article. D'acord al sistema d'avaluació per parells cecs, cada article serà avaluat de forma anònima per dos avaluadors especialistes en l'àrea d'adscripció de l'article. En cas que fos necessari, es duria a terme una tercera lectura per un altre avaluador extern. Aquesta avaluació tindrà en compte l'originalitat i qualitat científica de la proposta, la seua aportació al camp d'estudis en què s'inscriu, la utilització d'eines metodològiques adequades, la seua coherència i claredat expositiva i el seu interès dintre de l'àmbit de l'educació permanent.

Com a resultat de l'avaluació, els articles podran ser acceptats, acceptats amb la condició que l'autor procedesca a realitzar modificacions no substancials en l'article o desestimats.

Es notificarà per escrit a tots aquells autors, els articles dels quals hajan sigut desestimats pel Comitè Científic els motius de la decisió. De la mateixa manera, es notificaran els acceptats a aquells que vagen a formar part de la publicació amb el seu article.

 

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que fer disponible gratuïtament la investigació al públic, la qual cosa fomenta un major intercanvi de coneixement global.

 


ISSN: 1575-9016