DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16749

Ecos misògins de la comèdia grega antiga a l’Espill de Jaume Roig


Resumen


L’afamat llibre de Jaume Roig, l’Espill, ha passat a la història de la nostra literatura com un gran exemple de la literatura misògina; i ha estat demostrat en diverses ocasions que els tòpics que hi trobem relacionats amb la misogínia es poden rastrejar fins a la literatura grega antiga. Al nostre treball pretenem posar en relleu aquells tòpics més destacats que es relacionen amb la tradició de la comèdia grega antiga, tot i que no són exclusius d’aquesta, perquè els orígens es rastregen fins a la poesia gnòmica i formen part de l’imaginari col·lectiu grec. D’aquesta manera, exposarem diversos fragments i passatges extrets dels autors de les diferents fases de la comèdia grega (Antiga, Mitjana i Nova) i els relacionarem amb determinats tòpics de l’obra de Roig. L’objectiu principal és realitzar una síntesi de les semblances entre la misogínia de l’Espill i aquella pròpia de la comèdia grega.
Paraules clau: Jaume Roig, literatura misògina, comèdia grega, poesia gnòmica, tipus còmics


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780