DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16449

Entre la història i la ficció: les relacions epistolars de Joan Puig i Ferreter amb Domènec Guansé i Xavier Benguerel en l’exili republicà (1949-1954)


Resumen


El present article aprofundeix en les relacions entre Joan Puig i Ferreter i els ambients literaris i polítics dels refugiats
catalans de l’exili republicà de 1939, a partir de l’epistolari inèdit amb Domènec Guansé i el carteig parcialment
inèdit amb Xavier Benguerel. Puig, amb la recent assumpció de la direcció literària d’Edicions Proa a l’exili de
la Catalunya del Nord (càrrec que ja havia assumit des de la fundació editorial l’any 1928 a Badalona i fins a la
Guerra Civil), inicia intercanvis epistolars amb diferents escriptors catalans a l’exili i a l’interior per tal de cercar
novel·les originals per a la col·lecció «A Tot Vent», on volia publicar, també, el seu extens cicle novel·lístic El
pelegrí apassionat. A través d’aquests nous materials, es descobreixen explicacions fins ara desconegudes de les
múltiples controvèrsies que envolten Puig. Així mateix, l’exercici de direcció literària de la mà de Josep Queralt i
Clapés mostra els ressorts de les renascudes Edicions Proa a Perpinyà.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780