DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16437

Tot allò que no diuen els qüestionaris sociolingüístics: llengua i emoció, dos tabús a la frontera


Resumen


Fins a quin punt són fiables els qüestionaris sociolingüístics? Com s’ha de fer per no condicionar les respostes dels parlants? I perquè no modifiquin la seua conducta davant de la persona que els està fent l’enquesta? El treball de camp és sempre una feina àrdua i complicada, però pot esdevenir fins i tot delicada quan ens acostem a la frontera administrativa entre Aragó i Catalunya i demanem als habitants de diverses poblacions que s’expressin lliurement sobre els sentiments que associen al seu parlar i, en últim terme, sobre la relació que troben entre la llengua i la seua identitat nacional. El nostre objectiu no consisteix a cercar xifres i percentatges, sinó que més aviat es tracta de conèixer de primera mà allò que no diuen els qüestionaris sociolingüístics. Renecs i llàgrimes, enuig i agraïments confusió i confrontació són algunes de les reaccions que provoca el català a la Franja.


 


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780